ദേശദ്രോഹത്തിന് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന ഞങ്ങള്‍ കെജരിവാളിനെയും കൊല്ലാന്‍ മടിക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദുമഹാസഭ നേതാവ് സ്വാമി ഓംജി

ദേശദ്രോഹത്തിന് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന ഞങ്ങള്‍ കെജരിവാളിനെയും കൊല്ലാന്‍ മടിക്കില്ലെന്ന് ഹിന്ദുമഹാസഭ നേതാവ് സ്വാമി ഓംജി. ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മാധ്യമ