കടല്‍ക്കൊല: സുവ പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും

ഇറ്റാലിയന്‍ നാവികര്‍ പ്രതികളായുള്ള കടല്‍ക്കൊലക്കേസില്‍ പ്രതികക്കെതിരെ സുവ നിയമ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചേക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാന്‍