വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആശുപത്രിയിൽ: പക്ഷാഘാതമെന്ന് സംശയം

മുതിർന്ന സിപിഐ(എം) നേതാവും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം മൂലം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ തോതിലുള്ള