ചിരജ്ഞീവിയുടെ മകളുടെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡ്; 35 കോടിരൂപ കണ്ടെത്തി

തെന്നിന്ത്യന്‍ ചലചിത്രനടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ  ചിരജ്ഞീവിയുടെ മകളുടെ  വീട്ടില്‍ നിന്നും കണക്കില്‍ പെടാത്ത 35 കോടി രൂപ കെണ്ടത്തി. സുസ്മിതയുടെ  ചെന്നൈയിലെ