ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല: മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയ്ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്ദ്രയും സുഷ്മിതയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു...