ലോക്ക് ഡൌണില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ വരിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്ര തലവന്‍

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ ഭീതിയെ ഒരു പരിധിവരെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാജ്യമാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

ഒരു സമയം പരമാവധി ഏഴ് പേര്‍ മാത്രം; കൊച്ചിയിലെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ പ്രവേശന നിയന്ത്രണം

ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വാങ്ങി സ്റ്റോക് ചെയ്യാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ നീണ്ട ക്യൂവാണ്.