പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം, അവരെ ക്വാറൻ്റെെൻ ചെയ്യാൻ മർകസ്- സുന്നി സ്ഥാപനങ്ങൾ വിട്ടു നൽകും: തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് കാന്തപുരം

കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കു തുല്യതയില്ലാത്ത സംഭാവന നല്‍കിയവരാണ് ഗള്‍ഫ് പ്രവാസികള്‍...