സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയും ഞായറും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക്ഡൗണ്‍; പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇങ്ങിനെ

ബാങ്കുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളതുപോലെ തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ തുടര്‍ന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

ദുരന്ത ഞായര്‍; 162 യാത്രക്കാരുമായി എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനം കാണാതായി, അഞ്ഞൂറോളം യാത്രക്കാരുമായി പോയ ഇറ്റാലിയന്‍ കപ്പല്‍ തീപിടിച്ചു, നാനുറിലധികം യാത്രക്കാരുമായി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയ ഗ്രീസ് ബോട്ടിന് തീ പിടിച്ചു

ഈ വര്‍ഷത്തെ അവസാന ഞായര്‍ ദുരന്ത ഞായറായി മാറി. 162 യാത്രക്കാരുമായി പോയ എയര്‍ ഏഷ്യവിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായതാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച