രാധാകൃഷ്ണ പിള്ളയെ തല്ലാൻ ജയരാജന്റെ ആഹ്വാനം

കോഴിക്കോട് അസി കമീഷണര്‍ രാധാകൃഷ്ണപ്പിള്ളയെ യൂണിഫോമിലല്ലാതെ കണ്ടാല്‍ തല്ലണമെന്നു എം.വി ജയരാജന്റെ ആഹ്വാനം.എസ്.എഫ്.ഐക്കാരോട് തല്ലാഹ്വാനം നടത്തിയ സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി