വൃക്കരോഗിയായ സുജിതയ്ക്ക് കിഡ്‌നി മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള തുക സ്വരൂപിക്കാന്‍ ഇന്നലെ നിരത്തിലിറങ്ങിയത് 14 സ്വകാര്യ ബസുകള്‍

അച്ഛനില്ലാത്ത സുജിതയ്ക്കു വേണ്ടി എട്ട് സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ തങ്ങളുടെ കളക്ഷന്‍ നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റുബസുകള്‍ക്കും അതു കണ്ടുനില്‍ക്കാനായില്ല. ഇന്നലെ മലപ്പുറം