പെൺകുട്ടികൾ ആറ്റിൽച്ചാടി മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പഴികേട്ടത് മാതാപിതാക്കൾ: അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം

വീട്ടുകാർ ദേഷ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്...