മദ്യശാലകൾ തുറക്കാൻ പത്തിന നിർദേശങ്ങളുമായി ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ എംഡി

ലോക്ക് ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കാൻ നിർദേശങ്ങളുമായി ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ എംഡി. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം വരുന്ന