സീറോ ബജറ്റ് നാച്വറല് ഫാമിങ്(പലേക്കര് മോഡല്) പരിശീലനക്യാമ്പ് അടൂരില്

പത്തനംതിട്ട:- ക്യാമ്പ് 2014 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ 7 വരെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അടൂരില്‍ മര്‍ത്തോമ്മാ യൂത്ത് സെന്ററില്‍ ബസവശ്രീ