സബര്‍ബന്‍ തീവണ്ടി യാത്രാനിരക്ക് വര്‍ധനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി

സബര്‍ബന്‍ തീവണ്ടി യാത്രാനിരക്ക് വര്‍ധനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി. 80 കിലോമീറ്റര്‍വരെയുള്ള നിരക്കില്‍ വര്‍ധനവരുത്തേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം. റെയില്‍നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്