തെരുവുനായ്ക്കളെ ധീരതയോടെ നേരിട്ട് അഞ്ചുവയസുകാരന്‍

റോഡിലൂടെ നടന്നു വിരികയായിരുന്ന ബാലകനെയും ബാലികയെയും തെരുവു നായ്ക്കള്‍ വളയുന്നു. ബാലിക പേടിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. ബാലകനാകട്ടെ നായ്ക്കളെ ശബ്ദമെടുത്ത്