എയര്‍ഇന്ത്യ സമരം; കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നാല് സര്‍വ്വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

എയര്‍ഇന്ത്യ  പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം ഏഴാംദിവസമായ ഇന്നും തുടരവേ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നാല് സര്‍വ്വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി. നാളെ പുറപ്പേടേണ്ട എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ

എയര്‍ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം; 96 കോടിയുടെ നഷ്ടം

എയര്‍ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം ഏഴാം ദിവസമായ ഇന്നും തുടരവേ 96 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി  കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന്