സര്‍ക്കാരിന്റെ വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു; സര്‍ക്കാര്‍ 1.23 ലക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്ന കീഴ്‌ക്കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. 1.23 ലക്ഷം