നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തെലങ്കാനയില്‍ ടി. ആര്‍. എസ്,സീമാന്ധ്രയില്‍ ടി.ഡി.പി

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തെലങ്കാനയില്‍ ടി. ആര്‍. എസും സീമാന്ധ്രയില്‍ ടി.ഡി.പിയും അധികാരത്തിലേക്ക്.എന്നാൽ തെലങ്കാന യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ സഹായിച്ച