റുഷ്ദി കൊല്‍ക്കത്ത സന്ദര്‍ശനം റദ്ധാക്കി

വിഖ്യാത നോവലിസ്റ്റ് സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദി കൊല്‍ക്കത്ത സന്ദര്‍ശനം റദ്ധാക്കി. കൊല്‍ക്കത്ത സാഹിത്യ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് റുഷ്ദി കൊല്‍ക്കത്ത സന്ദര്‍ശിക്കാനിരുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള്‍