അഭിഭാഷകന്‍ ശ്രീശാന്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

ക്രിക്കറ്റ് കോഴയുടെ പേരില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എസ്. ശ്രീശാന്തുമായി അഭിഭാഷകന്‍ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്കാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്