ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയശൂന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര​ മോദി: ശ്രീവത്​സ

അദ്ദേഹം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്​ കണ്ടോ? പാവപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളിയെയെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്​ ശ്രദ്ധയില്‍പെ​ട്ടോ?