സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തയുമായി ക്രൈം നന്ദകുമാർ; ആത്‍മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഭീരുവല്ല എന്ന് സ്പീക്കര്‍

ഒരു ഏജൻസിയേയും പേടിയില്ല. ആത്‍മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഭീരു അല്ല. ഏത് അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമെന്ന് നേരത്തെ