സമുദ്രാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച 15 ശ്രീലങ്കന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

സമുദ്രാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച ശ്രീലങ്കന്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ അറസ്റ്റില്‍. അതിര്‍ത്തി കടന്ന 15 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കന്യാകുമാരി തീരത്തു നിന്നാണ് ഇവര്‍