യോജിപ്പുകളേക്കാൾ വിയോജിപ്പുകളുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ വേര്‍പിരിയുന്നു; ശ്രീജ നെയ്യാറ്റിന്‍കര വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നും രാജി വെച്ചു

വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സഞ്ചാരം സാധ്യമല്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ പാർട്ടിയോട് വിട പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിൽ