ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ 7 രോഗികള്‍ക്കും, ജീവനക്കാര്‍ക്കും കൊവിഡ്

തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഏഴ് രോഗികള്‍ക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗം അടച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയക്കായി അഡ്മിറ്റായ ഏഴ്

ലോകത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡിന്റെ ‘എന്‍ ജീന്‍’ കണ്ടെത്തുന്ന കിറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിച്ച് ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍

ഒറ്റ മെഷീന്‍റെ ഒരു ബാച്ചില്‍ 30ഓളം സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.