ഹിന്ദുക്കളെ പിണറായി അവഹേളിക്കുന്നെന്ന് കുമ്മനം

കൊച്ചി: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വത്ത് പൊതു സ്വത്താണെന്നുള്ള പിണരായി വിജയന്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ രംഗത്ത്.പിണറായി ക്ഷേത്ര വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്ന്