ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന് എതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷനോട്‌ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു

യോഗാ ഗുരു രാംദേവൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്  എതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷനോട്‌ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ