സ്‌ക്വാഷിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്വര്‍ണം

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്വര്‍ണം. സ്‌ക്വാഷ് പുരുഷ ടീം ഇനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്വര്‍ണം നേടിയത്. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ്

സ്‌ക്വാഷ്താരം ദീപിക പള്ളിക്കല്‍ ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ 10-ാംസ്ഥാനത്ത്

ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍നിര സ്‌ക്വാഷ്താരം ദീപിക പള്ളിക്കല്‍ ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ 10-ാംസ്ഥാനത്ത്.ലോക സ്‌ക്വാഷ് അസോസിയേഷന്‍ ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിങ് പട്ടികയിലാണ് 22