സോണിയ ഗാന്ധിക്കും കുടുംബത്തിനും നല്‍കി വന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതുക്കി

സോണിയാഗാന്ധിയും, രാഹുലും, പ്രിയങ്കയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന് നല്‍കി വന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതുക്കി. എസ്