ടി.പി കേസ് ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും

ആര്‍.എം.പി. നേതാവ് ടി.പി. ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിലെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച്