ഇരു കൊറിയകളും തമ്മിലുള്ള ഹോട്ട്‌ലൈന്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു

ദക്ഷിണകൊറിയയെ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇരുകൊറിയകളും തമ്മിലുള്ള ഹോട്ട്‌ലൈന്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരകൊറിയ സമാധാനനീക്കം ത്വരിതപ്പെടുത്തി. മാര്‍ച്ചില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ച റെഡ്‌ക്രോസ്