ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സോണി ചെറുവത്തൂർ

രഞ്ജി ട്രോഫി കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സോണി ചെറുവത്തൂർ.കാല്‍മുട്ടിനേറ്റ പരുസക്കു മൂലം രണ്ടാഴ്ച വിശ്രമത്തിനായി മാറി