അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാതെ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന പതിനൊന്നുകാരി പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കാന്‍ വിറക് വിറ്റ് പഠിക്കുന്നു

അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാതെ ഒരു വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയുന്ന പതിനൊന്നുകാരിയായ സോംബാരി സബര്‍ തന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു