സോളാർ കേസ് : സരിത എസ്.നായരോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ പത്തനംതിട്ട ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി

ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ സോളാർ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സരിത എസ്.നായരോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാന്‍ പത്തനംതിട്ട ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി