ദുബായിലെ പാര്‍ക്കുകളിലെ വിളക്കുകള്‍ക്ക് ഇനി സൗരോര്‍ജ്ജം

ദുബായ്: ദുബായിലെ പാര്‍ക്കുകളില്‍ വെളിച്ചം പകരാന്‍ ഇനി സൗരോര്‍ജ വിളക്കുകള്‍. പ്രകൃതിദത്ത രീതികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനാണ് പാര്‍ക്കുകളെ