ഷാർജയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ്:വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടു

ഷാർജ:കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിനെത്തുടർന്ന് ഷാർജയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട നാലു വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടു.എയർ അറേബ്യ വിമാനങ്ങളാണ് തിരികെ വിട്ടത്.അജ്മാൻ,അബുദാബി എമിറേറ്റുകളിലും മൂടൽ