ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന മഹാഭാരതയുദ്ധം; ‘മറിയം വന്നു വിളക്കൂതി’ പുതിയ സ്‌നീക് പീക് വീഡിയോ

പുതുതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന കോമഡി ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി. എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക നുമായ ജനിത് കാച്ചപ്പിള്ളിയാണ് ചിത്രം എഴുതി