ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞിനേയും സൂരജിൻ്റെ അമ്മയേയും കാണാനില്ല: കുഞ്ഞിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിലപേശാനുള്ള നീക്കമെന്ന് ആരോപണം

കുഞ്ഞിനെ വച്ച് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്നും സൂരജിനെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഉത്രയുടെ കുടുംബത്തിൽ ചിലർ ആരോപിക്കുന്നു...