പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ കോടികളുടെ സ്വത്ത് എസ്.എം.എസിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് വീതിച്ചു നല്‍കുന്ന ആ ആഫ്രിക്കന്‍ പൗരന്‍ കേരളപോലീസിന്റെ പിടിയില്‍

അനാഥനായ തനിക്ക് തലമുറയായി കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കള്‍ താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ മാറിയെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ കോടികള്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കാമെന്നും ആലതിലേക്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ അയച്ചു

അമേരിക്കയുടെ എന്‍ എസ് എ ഒരു ദിവസം ചോര്‍ത്തുന്നത്‌ രണ്ടായിരം കോടി എസ് എം എസുകള്‍

അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ലോകമൊട്ടാകെ ഉള്ള രണ്ടായിരം കോടി എസ് എം എസുകള്‍ ഒരു ദിവസം ചോര്‍ത്തുന്നുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുത്തല്‍