ഓൺലെെൻ ക്ലാസെടുക്കുന്ന അധ്യാപകർ താരങ്ങളായി: വിക്ടേഴ്സിൽ ക്ലാസെടുക്കുവാൻ തിരക്ക്

മികച്ച രീതിയില്‍ ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ തത്പരരായി മുന്നോട്ടു വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവരെ കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതിനാണ് ക്ലാസ്സ് ചലഞ്ച് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്...