വ്യാജ എസ്.എം.എസുകൾക്കു പിന്നിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഹുജിയും

ന്യൂഡൽഹി:അസമിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ എസ്.എം.എസുകൾക്ക് പിന്നിൽ കേരളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ബംഗ്ളാദേശ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹർക്കത്തുൽ