കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കും: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

കേന്ദ്രം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ജിഎസ്ടി ഇവിടെയുള്ള ചെറുകിട, ഇടത്തര വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളെ പാടേ തകര്‍ത്തു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ച

ഇന്ത്യയില്‍ അടിമ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് 1 കോടി 40 ലക്ഷം പേര്‍

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അടിമസമാന ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്‍ ഇന്ത്യയിലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കോടി 40 ലക്ഷം പേരാണ് അടിമ