മെക്‌സിക്കോയില്‍ ഗുഹയില്‍ നിന്ന് 40 ല്‍ അധികം തലയോട്ടികളും, ഒരു ഡസനോളം അസ്ഥികളും, ഗര്‍ഭപിണ്ഡങ്ങളും കണ്ടെത്തി

മെക്സിക്കോ സിറ്റിയില്‍.ഗുഹയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 40 തിലധികം തലയോട്ടികളും ഒരു ഡസനോളം അസ്ഥികളും ഗര്‍ഭപിണ്ഡങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരുടേതെന്നാണ്