ജമീലാ പ്രകാശം തന്റെ തോളില്‍ കടിച്ചെന്ന് ശിവദാസന്‍ നായര്‍

നിയമസഭയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ എം.എല്‍.എ ജമീല പ്രകാശം തന്റെ തോളില്‍ കടിച്ചുവെന്ന് ശിവദാസന്‍ നായര്‍ എംഎല്‍എ. കടിയേറ്റ ഭാഗം എംഎല്‍എ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ