ലണ്ടന്‍ ഒളിമ്പിക്‌സ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘത്തില്‍ ബോക്‌സര്‍ ശിവ് താപ്പ പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം

ലണ്ടന്‍ ഒളിമ്പിക്‌സിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സിംഗ് നിരയില്‍ ശിവ് താപ്പ (56 കിലോഗ്രാം) ഏറ്റവും പ്രായും കുറഞ്ഞ താരം. ആസാം സ്വദേശിയായ