സിന്ധുമേനോന്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍; അല്ലെന്ന് സിന്ധുമേനോന്‍

നടി സിന്ധു മേനോന്‍ ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് ചില തമിഴ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞ് പ്രസ്തുത