സിദ്ധിഖ് കാപ്പന് സവര്‍ണ ഹിന്ദു അഭിഭാഷകനെ തന്നെ നിയമിക്കണം; കാപ്പന്റെ ഭാര്യയോട് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍

രാഷ്ട്രീയം പറയാന്‍ നിന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജയിലില്‍ തന്നെ കിടക്കുമെന്നും കാപ്പന്റെ ഭാര്യയോട് രാഹുൽ ഈശ്വർ