നിരാശരായ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ വരട്ടെ; ആദ്യം ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഒന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു നോക്കൂ

രാജ്യത്ത് ഓരോ 8.3 മിനിറ്റിലും ഓരോ ഭര്‍ത്താവ് വീതം സ്വന്തം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 64,000 ത്തില്‍