വാദ്യകലാകാരന് അയിത്തം കല്പിച്ചതിനെതിരെ സിദ്ധനര് സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റി

പത്തനംതിട്ട:- ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പട്ടിക ജാതിക്കാരനായ വാദ്യകലാകാരനെ അയിത്തം കലിപിച്ച് മാറ്റിയ ദേവസ്വം ഭരണ സമിതിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്