റിയാദിൽ സയാമീസ് ഇരട്ടയെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വേര്‍പ്പെടുത്തി

റിയാദിലെ നാഷനല്‍ ഗാര്‍ഡ്‌സ് കിങ് അബ്ദുല്‍ അസീസ് മെഡിക്കല്‍ സിറ്റിയില്‍ ഇറാഖി സയാമീസ് ഇരട്ടയെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വിജയകരമായി വേര്‍പ്പെടുത്തി. ക്രിസ്,